FL STUDIO: Budowa patternu rytmicznego – Część Druga  (Poradnik PL cz.3)

Otwórz w programie FL Studio plik z utworem zapisanym w Lekcji 2. Teraz, skoro już nauczyłeś się jak tworzyć pattern perkusyjny w metrum 4/4, zobaczmy jak to będzie wyglądać w innym metrum, które będziesz mógł wykorzystać do tworzenia własnej muzyki.

Najedź kursorem myszy na pole przełącznika wyboru patternu – ‘Pattern selector’ i zwiększ wartość numeryczną do 6 by otworzyć nowe Okno z Kanałami.

Włącz metronom, ustaw tempo na 100 i kliknij przycisk odtwarzania Play.

Kliknij prawym klawiszem myszy pole przełącznika wyboru patternu – ‘Pattern selector’, kliknij opcję ustawiania metrum ‘Set time signature’, w polu Numerator ustaw wartość 3 i zaakceptuj klikając Accept. (Automatycznie otworzy się okno edycyjne ‘Piano roll’. Na razie można je zamknąć klikając przycisk ‘X' w prawym górnym rogu tego okna).

Zauważ, że każdy rząd rack’a z Kanałami ma teraz 12 kroków (zamiast oryginalnych 16 kroków używanych w poprzednich lekcjach), a w każdym cyklu patternu słychać teraz tylko trzy kliki metronomu. Słuchając tych klików, licz każdy cykl patternu jako „RAZ dwa trzy”. Jest to właśnie metrum 3/4 lub inaczej mówiąc metrum na trzy.

 

W rzędzie z kanałem stopy (Kick), kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1 i 9. Posłuchaj, jak bęben basowy (stopa) gra teraz na beat’ach 1 i 3 każdej pętli (cyklu) patternu

W rzędzie z kanałem werbla (Snare), kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1, 3, 4, 5, 7, 9 oraz 11. Posłuchaj, jak teraz gra werbel na każdy ósemkowy beat z dodanym beatem szesnastkowym na krok 4. Zauważ, jak brzmienie stopy (Kick) i werbla (Snare) tworzą teraz razem bardzo prosty, charakterystyczny rytm, który przypomina trochę bębny w orkiestrze marszowej.

Teraz, w rzędzie kalału Hi-Hat’u, dodajmy brzmienie hi-hat’u w krokach 3, 7 i 11 (poza beat’ami). Zwróć uwagę, że rytm nadal ma bardzo prosty charakter.

Wstaw dodatkowe uderzenie stopy (Kick) w kroku 12.

Teraz wykonaj następujące działania:

Przesuń hi-hat z kroku 7 na krok 6 (kliknij prawym klawiszem myszy krok 7 a następnie kliknij lewym klawiszem myszy krok 6)

Przesuń hi-hat z kroku 11 na krok 10

Przesuń hi-hat z kroku 7 na krok 8

Wstaw dodatkowe uderzenie stopy (Kick) w kroku 12.

Zauważ, że teraz nasz rytm brzmi ciekawiej, bardziej w charakterze hip, funky, sick, czy jakkolwiek go nazwać – czyż nie jest teraz bardziej interesujący? A dlaczego? Dlatego, że zmieniliśmy kilka brzmień grających równo z taktem (on-the-beat) na brzmienia synkopowane (pamiętasz z Lekcji 2, że kiedy akcentowane jest brzmienie grające poza beat’em (off the beat), nazywamy je „synkopowanym").

Teraz stwórzmy nowy pattern perkusyjny w trochę bardziej złożonym metrum zwanym 5/4: Najedź kursorem myszy na pole przełącznika wyboru patternu – ‘Pattern selector’ i zwiększ wartość numeryczną do 7 by otworzyć nowe Okno z Kanałami.

Pozostaw metronom włączony, zwiększ tempo do 150 bpm i wciśnij przycisk odtwarzania Play.

Kliknij prawym klawiszem myszy w polu wyboru patternu ‘Pattern selector’, kliknij opcję ustawiania metrum ‘Set time signature’ ustaw Numerator na 5 i zaakceptuj klikając Accept. (Automatycznie otworzy się okno edycyjne ‘Piano roll’. Na razie można je zamknąć klikając przycisk ‘X' w prawym górnym rogu tego okna). Przeciągnij prawą krawędź okna z rack’iem Kanałów by odsłonić 5-ty beat. Zauważ, że każdy rząd Okna Kanałów ma teraz 20 kroków (zamiast oryginalnych 16 używanych w pierwszej lekcji) oraz że teraz słychać pięć klików metronomu w każdym cyklu patternu. Słuchając tych klików metronomu, licz w każdym cyklu patternu w sposób: „RAZ dwa trzy cztery pięć." Jest to metrum 5/4 i jest to przykład metrum nieregularnego.

 

W rzędzie z kanałem Hi-Hat’u, kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1, 5, 9, 13 i 17 (lub na każdy  beat). W rzędach z kanałami stopy (Kick) i klaskania (Clap),  kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1 i 13 (lub na beat’y 1 i 4). Licząc kilki metronomu zauważ, że beat’y 1 i 4 są akcentowane. Oznacza to, że zamiast odczuwania metrum 5/4 jako pojedynczego patternu pięciu beat’ów, tak naprawdę odczuwamy każdy cykl jako pattern złożony z trzech beat’ów po którym zaraz następuje pattern złożony z dwóch beat’ów. Zrozumiesz to lepiej, jeżeli zamiast liczenia w sposób: "RAZ dwa trzy cztery pięć," zaczniesz liczyć każdy cykl patternu w formie: "RAZ dwa trzy, RAZ dwa."

Aby jeszcze bliżej wyjaśnić to zagadnienie, dodajmy brzmienia stopy (Kick) i klaskania (Clap) w kroku 17 (lub na beat 5) zarówno w rzędzie z kanałem stopy (Kick) jaki i klaskania (Clap). Teraz licząc kliki metronomu, mamy poczucie że każdy pattern brzmi jak "RAZ dwa trzy RAZ DWA" z  ostatnia frazą "RAZ DWA" wyraźnie rozdzielającą ten dwu-beat’owy pattern od poprzedzającego  "RAZ dwa trzy."

Teraz dodajmy brzmienie stopy (Kick) i klaskania (Clap) w kroku 7 zarówno w rzędzie kanału stopy (Kick) jak i klaskania (Clap). Posłuchaj teraz jaki synkopowany rytm został przez to stworzony. 

Dodajmy werbel (Snare) w krokach 5 i 17 (lub inaczej mówiąc na  beat’ach 2 i 5) w rzędzie kanału werbla (Snare). Zauważ jak ponownie (tak jak w rockowym patternie perkusyjnym na 4/4, który tworzyliśmy w Lekcji 2) werbel został użyty do grania na słabsze beat’y.

Na koniec, dodajmy werbel w kroku 11 i stopę w kroku 15. Zwróć uwagę, jak te 'dodatki' pomagają w uzyskaniu ciekawszego brzmienia naszego rytmu oraz powodują utrzymać bardziej interesujący „flow”.

Jest bardzo prawdopodobne, że jak wielu muzyków, najczęściej będziesz pracował w metrum 4/4. Jednakże znając podstawy innego metrum, jak np. trzy czwarte, pięć czwartych czy inne nieregularne podziały, możesz od czasu do czasu pokusić się o włączenie ich do swoich kompozycji, co pozwoli odkrywać bardziej złożony potencjał rytmiczny i zapewni oryginalność tworzonej muzyce … co na pewno doda blasku każdemu utworowi.

 

Najedź kursorem myszy na pole przełącznika wyboru patternu – ‘Pattern selector’ i zwiększ wartość numeryczną do 8 by otworzyć nowe Okno z Kanałami. Teraz Twoja kolej na samodzielne stworzenie własnego patternu perkusyjnego w metrum na trzy czwarte lub w innym nieregularnym podziale rytmicznym.

 

Ponownie, nie zapomnij zapisać swojego utworu przed jego zamknięciem.KUP ORYGINALE FL STUDIO Z DOŻYWOTNIMI DARMOWYMI AKTUALIZACJAMI: