FL STUDIO: TWORZENIE PATERNU (PORADNIK PL)

Na tej lekcji, nauczysz się jak tworzyć pochód rytmiczny – zwany dalej patternem rytmicznym (składający się z beat’ów) przy użyciu sekwencera krokowego programu FL Studio. Wprowadzamy koncepcję, by czas był przedstawiony w formie siatki, podzielonej na regularne bloki, gdzie będą odtwarzane dźwięki (w postaci sekwencji). Grupy bloków tworzą muzyczne ‘takty’ (po ang. ‘bars’).

1. Otwórz aplikację FL Studio. Z menu File (Plik) wybierz opcję New from template (Nowy z szablonu) > Minimal > Basic (Podstawowy).


2. Teraz patrzysz na Pulpit (Desktop) programu FL Studio, a program który właśnie otworzyłeś nazywa się sekwencer. W lewym górnym rogu pulpitu znajduje się podłużny cienki pasek wyświetlacza pod paskiem Menu Bar. Jest on nazywany Paskiem Podpowiedzi (Hint Bar).

3. Co widzisz na wyświetlaczu w Pasku Podpowiedzi (Hint Bar) kiedy przesuwasz myszą po przycisku odtwarzania Play (znajduje się on w środkowej części, na górze pulpitu)?

4. Co widzisz na wyświetlaczu w Pasku Podpowiedzi (Hint Bar) kiedy przesuwasz myszą po przycisku nagrywania Record (znajduje się na prawo od przycisku odtwarzania Play)?

5. Kliknij lewym klawiszem myszy przycisk odtwarzania Play. Zauważ, ze suwak pozycji utworu - Song Position Slider (znajdujący się pod przyciskami Play i Stop) przesuwa się teraz cyklicznie od lewej do prawej, a krokowy wskaźnik pozycji robi dokładnie to samo.

6. Znajdź przycisk Metronomu po prawej górnej stronie pulpitu i kliknij go lewym klawiszem myszy. W Twoich słuchawkach lub w głośnikach słychać będzie teraz miarowy dźwięk metronomu (click). To jest właśnie nadający tempo beat i stanowi on przewodni puls (rytm) danego utworu.

7. Słuchając klikającego dźwięku metronomu, wyobraź sobie powtarzający się pattern złożony się z czterech beat’ów, z akcentem na pierwszy beat. Ten pattern to nasze metrum. Aby lepiej poczuć ten pattern, powtarzaj sobie cyklicznie odliczanie "RAZ dwa trzy cztery" z akcentem na "RAZ" podążając za klikiem metronomu. Tak naprawdę, jeśli uważnie wsłuchasz się w dźwięki Metronomu zauważysz, że pierwszy klik z cyklicznie powtarzalnych czterech dźwięków patternu jest właśnie zaakcentowany.

Odszukaj pole z tempem - Tempo (z prawej strony przycisku nagrywania Record). Najedź kursorem myszy na pole Tempo, z lewej jego strony (kursor myszy nad większymi cyframi, nie nad mniejszymi), po czym kliknij lewym klawiszem myszy i przeciągnij do góry tak, by wartość numeryczna wzrosła do 140. Jaki efekt ma to działanie na nasz beat?


8. Teraz kliknij lewym klawiszem myszy i przeciągnij w dół tak, by wartość numeryczna zmalała do 100. Jaki efekt teraz ma to działanie na nasz beat?

Ustaw wartość tempa na 130 bpm i pozostaw sekwencer w funkcji cyklicznego odtwarzania.

W środkowej części pulpitu zobaczysz okno zawierające cztery kanały nazwane kolejno Kick (Stopa), Clap (Klaskanie), Hi-Hat i Snare (Werbel). Jeżeli nie widzisz tego okna, kliknij lewym klawiszem myszy przycisk skrótu Shortcut tuż nad przyciskiem Play [choć nie zawsze, to zależy od układu paska narzędzi], który będzie wyświetlony w pasku podpowiedzi Hint Bar jako opcja "View channel rack" (Widok rack’a z kanałami). Nazywa się to Okno Kanałów (Channel Window) i zawiera Sekwencer Krokowy (Step Sequencer). Wyświetlone opcje Kick (Stopa), Hat (Hi-hat) i Snare (Werbel) przedstawiając odpowiednio bęben basowy (czyli popularną „stopę”), talerze hi-hat oraz werbel – czyli podstawowe elementy standardowego zestawu perkusyjnego, natomiast opcja Clap odpowiada brzmieniu klaskania rękami.

9. Po prawej stronie każdej nazwy kanału zobaczysz szesnaście małych prostokątów (zwanych krokami) ułożonych w formie grup po cztery, raz czarne, raz czerwone, na przemian. W rzędzie z kanałem stopy Kick, kliknij lewym klawiszem myszy pierwszy krok (tzn.: pierwszy czarny prostokąt). Teraz usłyszysz dźwięk stopy (Kick) na każdy pierwszy klik metronomu każdego cyklu składającego się z czterech beat’ów.

10. Dopasuj pozostałe trzy główne kliki metronomu dobierając dla nich brzmienie stopy (Kick) klikając lewym klawiszem myszy odpowiednie kroki w rzędzie kanału stopy (kroki 5, 9 i 13). W pasku podpowiedzi (Hint bar) można zobaczyć numery kroków, na które najeżdżasz kursorem myszy. Są to tak zwane ćwierćnuty i właśnie cztery takie ćwierćnuty są każdym cyklu patternu czyli inaczej w takcie.

11. Następnie, w rzędzie z kanałem klaskania (Clap), kliknij lewym klawiszem myszy każdy nieparzysty krok (czyli kroki 1,3,5,7,9,11,13 oraz 15). Są to tak zwane ósemki (nuty ósemkowe), ponieważ jest ich osiem w każdym cyklu patternu składającego się z 4 beat’ów, lub inaczej mówiąc dwie ósemki przypadają na każdą ćwierćnutę.

12. Dalej, w rzędzie z kanałem Hi-Hat’u, kliknij lewym klawiszem myszy wszystkie kroki. Będą to tak zwane szesnastki (nuty szesnastkowe), ponieważ jest ich szesnaście w każdym cyklu patternu składającego się z 4 beat’ów, lub inaczej mówiąc cztery szesnastki przypadają na każdą ćwierćnutę.

13. Posłuchaj teraz jak Kick (stopa), Clap (klaskanie) i Hi-Hat grają razem w czasie, i to równo, mimo że każdy dźwięk gra różny pattern (pochód) składający się z różnych długości brzmienia (czyli różne rytmy). Dzieje się tak, ponieważ wszystkie dźwięki są zsynchronizowane do beat’u.

Teraz odszukaj przełącznika wyboru patternu - Pattern selector (z prawej strony pola z Tempem). Najedź kursorem myszy na wspomniany przełącznik wyboru patternu (Pattern selector), po czym wolno przeciągnij do góry tak, by wartość numeryczna (1) wzrosła do 2. W ten sposób właśnie otworzyłeś nowy pattern sekwencera krokowego (ale nie martw się, Twój oryginalny stworzony pattern 1 nadal tam jest. Aby go odnaleźć lub do niego powrócić, wystarczy przeciągnąć myszką w dół w polu Pattern selector i zmienić wartość numeryczną z powrotem na 1).

14. Poświęć kilka chwil, by stworzyć kolejny własny pattern składający się z różnych brzmień w oknie Pattern 2 dowolnie klikając lewym klawiszem myszy różne kroki w rzędach odpowiadających kanałom dla stopy Kick, klaskania Clap, Hi-Hat’u oraz werbla Snare. Słuchając tych nowo tworzonych patternów rytmicznych zauważ, jak dobrze współbrzmią i jak równo grają w synchronizacji z beat’em.