FL STUDIO: Budowa patternu rytmicznego (Poradnik PL cz.2)

Otwórz w programie FL Studio plik z utworem zapisanym w Lekcji 1.

Link do lekcji 1: https://soundstation.pl/pl/blog/fl-studio-tworzenie-paternu-poradnik-pl


  • 1. Najedź kursorem myszy na pole przełącznika wyboru patternu – ‘Pattern selector’ i zwiększ wartość numeryczną do 3, by pokazał się nowy Pattern.

2.Włącz metronom, ustaw tempo na 100 bpm i kliknij przycisk odtwarzania Play. Pamiętaj z Lekcji 1, że nasze metrum to pattern powtarzających się beat’ów. Ponieważ aktualny pattern ma cztery powtarzające się beat’y, mówimy że ten pattern jest w metrum 4/4 (cztery czwarte).

3. Rozpocznijmy budowę naszego beat’u używając podstawowego rockowego patternu perkusyjnego w metrum 4/4. W rzędzie kanału stopy Kick, kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1 oraz 9. Posłuchaj, że teraz bęben basowy (Kick) gra na beat’ach 1 i 3 w każdej pętli patternu kiedy liczymy rytmicznie kliki metronomu.


4. Dodaj brzmienie stopy (Kick) na ósmy beat bezpośrednio poprzedzający 3-ci klik metronomu klikając lewym klawiszem myszy krok 7. Zauważ, że to dodatkowe uderzenie stopy (Kick beat) staje się częścią rytmu typu "tum-tum", który jest bardzo zbliżony do bicia serca. Ponieważ pierwsze „tum” nie przypada równo i dokładnie na beat (inaczej mówiąc jest poza beatem czyli "off the beat") (tj. pomiędzy klikami metronomu) a drugie ‘tum’ przypada równo na beat (czyli z ang. "on the beat"), odczuwamy jakby ten rytm miał mocniejszy akcent na drugie uderzenie. Ten rytm "tum-TUM" nadaje naszemu patternowi perkusyjnemu soft-rockowy charakter.


5. Spróbujmy teraz przesunąć stopę (Kick) z kroku 7 do kroku 11 (kliknij prawym klawiszem myszy krok 7 a następnie lewym klawiszem myszy krok 11). Zauważ jak teraz brzmi nasz rytm – akcent z "tum-TUM" zmienił się teraz na "TUM- tum." Dzieje się tak dlatego, że pierwsze uderzenie ‘tum’ jest równo na beat a drugie jest poza beatem (off the beat). Taki rytm "TUM-tum" nadaje naszemu patternowi perkusyjnemu charakter kojarzony z hard-rockiem.


6. W rzędzie kanału werbla (Snare), kliknij lewym klawiszem myszy kroki 5 i 13. Licząc kliki metronomu w cyklu każdego patternu, słuchaj uważnie jak bęben basowy (stopa) gra na beat’ach 1 i 3, natomiast werbel gra na beat’ach 2 i 4. Które beat’y wydają się mocniejsze?


7. W rzędzie kanału Hi-Hat’u, kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 oraz 15. Posłuchaj, jak teraz gra hi-hat w każdym ósemkowym beat’cie każdej pętli patternu. Jaki efekt ma to na charakter całego naszego rytmu?


8. Pamiętasz jak tworzyliśmy dwa różne charaktery rytmu typu tum-tum przez przesunięcie jednego brzmienia stopy? Teraz, po ukończeniu podstawowego rockowego rytmu perkusyjnego na 4/4, spróbuj przesuwać to samo brzmienie stopy (Kick) do przodu i do tyłu między krokami 7 a 11 tak, by można było wyraźniej wychwycić różnice pomiędzy brzmieniem typu soft-rock i hard-rock

Teraz spróbujmy stworzyć podstawowy perkusyjny pattern w stylu Hip Hop, także w metrum 4/4: Aby masz rytm był ciekawszy, rozszerzymy długość patternu do 8 beat’ów. Najpierw najedź kursorem myszy na pole z wyborem patternu (Pattern selector), po czym zwiększ wartość numeryczną na 4 by pojawił się nowy pattern (pozostaw tempo ustawione na 100 bpm z sekwencerem w trybie odtwarzania i włączonym metronomem).

  • Przeciągnij prawą krawędź okna z rack’iem Kanałów by odsłonić 4 beat’y więcej. Zauważ, że w każdym rzędzie Okna Kanałów mamy teraz 32 kroki zamiast 16 jak mieliśmy poprzednio.

9. W rzędzie z kanałem stopy (Kick) kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1, 8, 11, 17, 24, 26, 27 i 31. Posłuchaj jak brzmi tak stworzony, oparty na samym brzmieniu stopy pattern w stylu Hip Hop. Które uderzenia stopy zgadzają się z klikami metronomu?


10. By to uwypuklić, zduplikujmy to co gra metronom klikając lewym klawiszem myszy kroki 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 i 29 w rzędzie Kanału klaskania (Clap). Teraz możesz zobaczyć a także usłyszeć, w jakiej pozycji znajduje się każde uderzenie stopy w stosunku do każdego kliku. Zauważ, że tylko dwa uderzenia stopy (te w krokach 1 i 17) są tak naprawdę równe z beat’em, podczas gdy cała reszta uderzeń stopy wypada gdzieś pomiędzy klikami.


11. Nie potrzebujemy już brzmień klaskania (potrzebowaliśmy ich tylko do celów ilustracyjnych), dlatego też możemy wyciszyć kanał klaskania (Clap) klikając lewym klawiszem myszy zieloną kontrolkę LED z lewej strony nazwy kanału. Jest to przycisk Wycisz/Solo (Mute/ solo) i klikając go lewym klawiszem myszy wyłączamy kanał z klaskaniem.


12. W rzędzie z werblem (Snare), kliknij lewym klawiszem myszy kroki 5, 13, 21, 29. Jest to ten sam pattern werbla, który został użyty do rytmu rockowej perkusji, z werblem grającym na beat’ach 2 i 4 każdego patternu 4/4

13. Na koniec, w rzędzie z kanałem Hi-Hat’u kliknij lewym klawiszem myszy kroki 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 i 31. Teraz hi-hat odgrywa bardzo ciekawą kombinację rytmów równych (zgodnych z beat’em) oraz synkopowanych, dając więcej energii naszemu rytmowi w stylu hip hop.


Patterny perkusyjne stworzone podczas ten lekcji to tylko dwa z wielu możliwych rytmów. Teraz Twoja kolej by stworzyć własny pattern perkusyjny w metrum 4/4. Najedź kursorem myszy na pole z wyborem patternu (Pattern selector), po czym zwiększ wartość numeryczną na 5 by otworzyć nowe Okno Kanałów, po czym rozpocznij budowę patternów z użyciem stopy (Kick), werbla (Snare) i Hi-Hatu w sekwencerze krokowym. Dla urozmaicenia, spróbuj od czasu do czasu dodać akcent w postaci dźwięku klaskania (Clap).


  • Na koniec nie zapomnij zapisać pliku z Twoim utworem przed jego zamknięciem.